CZ , CHEB , Podhradska 5

Hours: 6 am -4 pm PST M - Th; 6 am - 3 pm PST Fri

+420608331164

foto galerie

renovace

navařování, žíhání, před opracováním, ...

příruba

vstupní strana izolačního krytu

Kryt

kryt pohonu

příruba

vrchní část krytovaní

detaily

vnitřní součásti

opravy

opravy závitů, rovnání, ...

váha

násypka

drtič

válec

drtič

hřeben

drtič

koryto

drtič

redler

OK

násypka

OK

dopravník

OK

násypka

dopravník

rotor

OK

násypka

OK

násypka

drtič

rotor

silo

vyústění

silo

násypka

OK

základ

drtič

hřídel

kryt

panel

kooperace

svařování

certifikované

specializované

naváření